.
Yenimahalle Sürücü Kursu

->Dersler ->Trafik ve Çevre Bilgisi


Karayolu Yapısının ve Trafik İşaretlerinin Korunması


Genel Tanımlar

Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerine trafik denir. Trafikle ilgili tüm tanımlamalar.

Karayolları Trafik Kanunu

Karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemlerd

Trafikle İlgili Kurum ve Kuruluşlar

Karayollarıyla ilgili tüm kurullar, kuruluşlar, komisyonların görev ve yetkileri nelerdir?

Karayolları ile ilgili Tanımlar

Trafik için , kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara karayolu denilmektedir. Karayolu ile ilgili tüm tanımlamala

Araçlara İlişkin Tanımlar

Karayolunda bulunan araçlar nelerdir ve bu araçlara ait tanımlamalar, özellikler.

Karayolunun Kullanılması Kuralları

Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak işaretlerinin görülmelerini engelleyecek eylemlerde bulunmak yasaktır.

Araç Sürme Süreleri ve Yasakları

Günde 9 saatten fazla ve devamlı olmak üzere 4,5 saatten fazla araç sürme yasaktır.

Trafik İşaretleri

Trafik işaretleri beş çeşittir ve bu beş çeşidin uyulmasında bir sıralama vardır.

Hız Kuralları

Aracın cinsi ve yerleşim bölgesine göre hız kuralları belirlenmiştir.

Takip Mesafesi

Kol ve grup halinde hareket eden araçların aralarındaki bırakmak zorunda oldukları mesafedir Takip Mesafesi

Geçme ve Geçilme Kuralları

Trafik kurallarına uyarak kimseyi tehlikeye atmadan geçişler yapılmalıdır.

Arkadaki Araca Yol Verme

Hız arttırılmadan kurallara uyarak arkadaki araca yol verilmelidir.

Araçların Manevraları

Sağa, sola, dönel kavşak ve geriye dönüşler uygun manevralarla yapılmalıdır.

Geçitlerde Araçların ve Yayaların Davranışları

Okul geçidi,yaya geçidi,alt geçit,üst geçit,demiryolu (hemzemin) geçitlerde araçlar yavaş ve dikkatli geçilmelidir.

Gelen Trafikle Karşılaşma Halinde Geçiş Kolaylığı Sağlama Kuralları

İki yönlü kullanılan trafikte, tehlikeli eğimli yollarda karşılaşmalarda ve taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş sağlama kuralları v

Durma - Duraklama - Parketme

Durma, duraklama, parketme ve indirmede alınacak tedbirler ve kurallar vardır.

Trafiği Yöneten ve Yönlendiren Elemanlar