100 Ceza Puanı Uygulaması

04.10.2019 9:56

Karayolları Trafik Kanun'un suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için esasları yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir. Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri (2) ay süre ile geri alınır ve eğitime tabi tutulurlar. (Ek fıkra:11.4.1997/22961 RG) 2918 sayılı Kanunun değişik 118 inci maddesi gereğince sürücü belgelerinin iki ay süre ile geri alınması sebebiyle, eğitime alınacak sürücüler, bu iki aylık süre içinde motorlu taşıt sürücüleri kurslarında trafik ve çevre bilgisi dersine devam ederler. Bu kişilere kurs müdürlüğünce belirtilen eğitimi aldıklarına dair belge verilir.

 Aynı yıl içinde ikinci defa (100) puanı dolduran sürücülerin sürücü belgeleri (4) ay süre ile geri alınarak psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri, süresi sonunda iade edilir. Bir yıl içinde üç defa (100) ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilir. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ise (1) yıl süre ile geri alınır.

 Sürücü belgeleri geri alınan sürücüler, sürücü belgesine el koyan trafik birimine veya en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne alıkoyma süresinin bitiminde dilekçe ile başvurarak sürücü belgelerini geri alabilirler.

e-devlet sistemini kullanarak, adınıza kayıtlı sürücü belgesinin detaylarını görüntüleyebilir, adınıza kayıtlı sürücü belgesine ve(ya) şahsınıza son bir yıl içerisinde yazılan trafik cezalarını sorgulayabilirsiniz. Ehliyet ceza puanı sorgulamak için tıklayınız.


100 Ceza Puanı Uygulamasında 1 Yıl Nasıl Hesaplanır?

Diyelim ki; 1 Haziran 2019 tarihinde ilk kez kırmızı ışık ihlali yaparken trafik polisi tarafından tespit edildiniz ve para cezasının yanında ehliyetinize 20 ceza puanı uygulandı. Bu durumda 1 Haziran 2020 tarihine kadar, yani ilk ceza puanı uygulamasından sonra 1 yıl içerisinde, alacağınız ceza puanlarının toplamı 100 puanı geçerse ehliyetinize iki ay süre ile el konuluyor. Bu süre dolmadan ikinci kez 100 ceza puanını doldurursanız el konulma süresi bu kez 4 ay oluyor. Aynı durum 1 yıl içerisinde üçüncü kez gerçekleşirse sulh ceza mahkemesine sevk ediliyorsunuz ve belki de ehliyetiniz tamamen iptal edilebiliyor.

 

100 Ceza Puanında El Konulan Ehliyet Nasıl Geri Alınır?

1 yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurarak, sürücü belgeleri 2 ay süre ile geri alınan sürücüler, bu süre içerisinde istedikleri bir sürücü kursuna başvurarak, ücreti karşılığında ilk defa ehliyet alanlarla birlikte teorik eğitimlere katılırlar. Bu eğitimin sonunda kurs tarafından eğitimin tamamlandığına dair bir belge düzenlenir ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanır. Bu durumdaki sürücüler 2 aylık bekleme süresi dolduktan sonra bu belge ile ilgili Trafik Büro Amirliğine başvurarak ehliyetlerini geri alabilirler.

Bir yıl içerisinde ceza puanını ikinci kez doldurarak ehliyetleri 4 ay süre ile geri alınan sürücüler, bu sürenin sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutularak rapor alırlar. Bu durumdaki sürücüler 4 ay bekleme süresinin sonunda psiko-teknik değerlendirme raporu ile birlikte ilgili Trafik Büro Amirliğine başvurarak ehliyetlerini geri alabilirler.

Bir yıl içerisinde 100 ceza puanını üçüncü kez doldurarak sulh ceza hâkimliklerine sevk edilen sürücüler, hâkim kararına göre hareket ederler. Bu karar bazen ehliyetin iptal edilmesi dahi olabilir. Bu durumda ömür boyu ehliyet almak mümkün olmayacaktır.


100 Ceza Puanını Doldurarak Sürücü Kursundan Eğitim Alacaklar İçin Gerekli Belgeler:

1.       Biyometrik Fotoğraf

2.       Diploma

3.       Sabıka Kaydı

4.       Sağlık Raporu

5.       Geri Alma Tutanağı